Vlaamse Regering én zeven bedrijven richten techonderneming ‘Flanders Technology and Innovation’ op

Haast veertig jaar na de start van het innovatieve ‘Flanders Technology International’ heeft de Vlaamse Regering samen met zeven grote privé-investeerders de besloten vennootschap ‘Flanders Technology and Innovation’ (FTI) opgericht. FTI moet een belangrijke katalysator worden voor investeringen in technologische en innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.  De investerende bedrijven zijn de twee grote telecomspelers Telenet en Proximus, Brussels Airport, de bank KBC, de IT-groepen Cronos Groep en Cegeka en investeringsmaatschappij COI. Onder andere CEO Cegeka Stijn Bijnens, CEO Telenet Group John Porter, CEO Proximus Guillaume Boutin en Chief Innovation Manager KBC Groep Erik Luts waren aanwezig bij de officiële voorstelling van FTI.

De zeven privé-investeerders brengen elk 500.000 euro aan vermogen in in FTI. De Vlaamse overheid van haar kant 1 miljoen euro en is dus minderheidsaandeelhouder. De historische en nog bestaande vzw ‘Flanders Technology International’, die eigenaar is van de naam en het merk FTI, is medeoprichter.

Doel van FTI

FTI heeft tot doel een platform te creëren waar data, knowhow en innovatieve ideeën worden samengebracht. Door deze data in een veilige context te gebruiken kunnen burgers, kenniscentra, bedrijven en overheden hun projecten vooruithelpen. FTI kan zo een katalysator worden voor investeringen in technologische oplossingen voor maatschappelijke problemen en een trekkersrol nemen binnen Europa. 

De focus zal in eerste instantie liggen op 6 domeinen die in de toekomst het verschil zullen maken. Drie domeinen zijn reeds duidelijk omschreven: gezondheid & voeding, waarbij meer moet ingezet worden op preventie, energie & klimaat, met focus op herbruikbare bronnen (Energie Innovatiehub) en entertainment & media, met focus op de grote festivals in Vlaanderen, film, tv en gaming. De bouw van een nieuwe campus rond Tomorrowland (EntertainmentLab) s hier een onderdeel. Andere domeinen zijn mobiliteit, data & digitalisering en onderwijs, levenslang leren en de arbeidsmarkt.

‘Beter en mooier leven’

‘Ik wil de lat hoog leggen: Vlaanderen moet een modelnatie zijn in hoe we technologie gebruiken om het leven effectief beter en mooier te maken’, verduidelijkt Vlaams Minister-president Jan Jambon. ‘Ik zie FTI daarom als een strategisch project voor minstens tien jaar. Een project voor de ‘roaring twenties’, als het ware, maar dan wel de twenties van de 21ste eeuw. En ook daarna moet FTI verder leven. Deze Vlaamse Regering is vastbesloten om de bakens uit te zetten. Maar, dit kunnen we niet alleen. Dit moet samen gebeuren met bedrijven, universiteiten, hogescholen, kennisinstellingen en alle mensen die daarin actief zijn. Van topvorsers tot pientere studenten en slimme werknemers en werkgevers’.

‘Vlaanderen staat aan de Europese top wat betreft onderzoek en innovatie’, voegt Vlaams Minister voor Economie en Innovatie Jo Brouns toe. ‘Samen met zeven private partners start de Vlaamse overheid nu dus de FTI BV op. De Vlaamse overheid is een minderheidsaandeelhouder. Onze inbreng moet gezien worden als een hefboom om de private investeringen aan te trekken. Samen willen we innovaties stimuleren door data te gebruiken om maatschappelijke impact te genereren. Zo willen we laten zien dat innovatie echt het leven van de Vlaming beter kan maken’.

Festivalweek en Entertainment Campus

De oprichting van de FTI-vennootschap past in het brede project ‘Flanders Technology & Innovation’ (FTI) van de Vlaamse Regering. Daar passen initiatieven als de tweejaarlijkse festivalweek (een eerste keer van 15 tot 24 maart 2024) met technologiebeurzen in de provinciehoofdsteden, de ‘Open Technologie & Innovatie Dag’ (17 maart 2024)  en de bouw van de Entertainment Campus rond De Schorre, in Boom, waar Tomorrowland wordt georganiseerd, in.

Doel is een beweging op gang te brengen rond technologie en innovatie als hefboom om problemen op te lossen, maatschappelijke verzuring tegen te gaan en vooruitgangsgeloof te stimuleren. Achterliggend is het geloof dat technologie een belangrijke sleutel is om veel actuele problemen te helpen oplossen. 

De Vlaamse Regering doet meteen ook een oproep aan alle burgers, bedrijven, maar niet in het minst het onderwijsveld en onze kenniscentra, om zich volledig achter ‘FTI’ te scharen.