FTI

FTI BV, het bedrijf dat het FTI-denken in actie omzet.

Unieke samenwerking

Innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen versnellen. Met die ambitie richtte de Vlaamse Regering samen met zeven privé-investeerders de besloten vennootschap ‘Flanders Technology and Innovation’ op. Een unieke samenwerking tussen zeven belangrijke Vlaamse ondernemingen en de Vlaamse overheid, die instapt als minderheidsaandeelhouder.

Maatschappelijk doel

Doel van de vennootschap is het creëren van een platform waar data, knowhow en innovatieve ideeën worden samengebracht. Om zo investeringen in technologische oplossingen voor maatschappelijke problemen mogelijk te maken. Veilige, gecontroleerde en vlotte data-uitwisselingen maken de weg vrij voor toepassingen die mensen ontzorgen.

Actieterreinen

FTI BV focust op 6 prioritaire domeinen die in de toekomst voor Vlaanderen het verschil zullen maken: data en digitalisering, gezondheid, energie, entertainment en media, mobiliteit en onderwijs. Intussen zijn er al concrete eerste stappen gezet. Binnen het domein gezondheid wordt gewerkt aan een gepersonaliseerde dataoplossing. De broodnodige energietransitie wordt ondersteund met de Energy Innovation Hub.

Investeerders

De investerende bedrijven zijn Brussels Airport Company, Cegeka, COI, Cronos Groep, KBC, Proximus en Telenet. De historische en nog bestaande vzw ‘Flanders Technology International’ is medeoprichter en de Vlaamse overheid minderheidsaandeelhouder.

Bestuurders

  • Tim Buyse (voorzitter)- Bestuurder - COI
  • Ben Appel - Group Legal & Public Affairs - Proximus
  • Stijn Bijnens - Chief Executive Officer - Cegeka NV
  • Hubert Flauhaux - Chief Strategy Officer - Brussels Airport Ventures NV
  • Ann Caluwaerts - Chief Corporate Development Officer - Telenet Group Holding NV
  • Sam Bambust - Chief Executive Officer - Cronos NV
  • Frank Beckx - Directeur kennis- en Lobbycentrum - Flanders Technology International (vzw)
  • Sigrid De Wever - General Manager Corporate Strategy - KBC BANK NV
  • Jan Smedts - Administrateur-generaal Digitaal Vlaanderen - Vlaamse overheid
  • Peter Vandeurzen - Gedelegeerd Bestuurder ad interim vzw Slimme Regio Vlaanderen - Vlaamse overheid
Contacteer ons+