KBC

KBC is één van de belangrijkste financiële instellingen in Europa. Een multi-kanaal bankverzekeringsgroep voor particulieren, KMO’s en middelgrote bedrijven. KBC stelt ongeveer 42.000 mensen tewerk en telt ongeveer 13 miljoen klanten in zijn kernmarkten.

Als innovatieve en lokaal verankerde bank-verzekeraar vindt KBC het belangrijk om deel te nemen en bij te dragen aan het FTI project. FTI BV kan voor Vlaanderen een unieke meerwaarde creëren als platform om concrete antwoorden te bieden op  fundamentele maatschappelijke uitdagingen. 

Erik Luts, Chief Innovation Manager KBC Groep:

Sectoroverschrijvende samenwerking en expertisedeling zijn essentieel om toegevoegde waarde te creëren. Niet alleen in het belang van de overheid, FTI of KBC maar in het belang van de ruimere samenleving.”