Energy tech: Wat? Waterstof.

De energiecrisis drukt ons allemaal keihard met de neus op de feiten. Daarvoor hoef je helaas je facturen maar te bekijken. De omschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen vormt dan ook een van de belangrijkste uitdagingen.

Groene waterstof wordt een belangrijk puzzelstuk van de energietransitie. Daarom gaan we met z’n allen voor een koploperspositie in de ontwikkeling van groene waterstof. Wat maakt groene waterstof dan zo groen? Groene waterstof wordt enkel en alleen gemaakt met duurzame elektriciteit, opgewekt door windmolens of zonnepanelen. Zo komt er geen CO2 vrij.

In Vlaanderen hebben we een unieke cluster van bedrijven en onderzoeksinstellingen die zich daarmee bezighouden. Daarnaast hebben we vandaag al de infrastructuur en de zeehavens die ervoor zorgen dat we een cruciaal onderdeel worden van een Europees waterstofnetwerk.