“Flanders Technology & Innovation” (FTI) is een wervend maatschappelijk project dat vooruitgangsgeloof stimuleert en verzuring wil tegengaan. FTI wil mensen en kennis verbinden om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van de industrie en het welzijn van de samenleving op een duurzame manier versterken.

Het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap willen via een marktbevraging private ondernemingen selecteren om (samen met FTI VZW) een nieuwe onderneming (besloten vennootschap) op te richten.

De nieuwe onderneming zal een samenwerking vormen tussen de overheid en private partijen, waarbij de private partijen steeds over de controle op de vennootschap zullen beschikken. Private ondernemingen kunnen de informatie betreffende deelname vinden via deze link.

Meer informatie

We lanceerden op 4 oktober 2022 Flanders Technology & Innovation. Met Flanders Technology & Innovation zetten we samen een nieuwe stap in de toekomst. Of beter gezegd: De Doekomst.

Want da’s exact wat we willen met Flanders Technology & Innovation. Doen. Doen verwonderen en doen bewonderen. Doen veranderen en doen verbeteren. FTI is een platform dat de Vlaamse overheid, ondernemers, bedrijven, universiteiten, federaties en belangenverenigingen samenbrengt om de grote vragen van morgen structureel aan te pakken.

Bekijk hier de lancerings video.

Onze missie

Flanders Technology & Innovation bouwt bruggen tussen mensen en kennis. Om zo een technologische voorsprong te nemen en voor innovaties te zorgen waar we allemaal beter van worden. En dat op onze eigen, Vlaamse manier. Door dingen te doén in plaats van erover te praten. Door te experimenteren en koppig te blijven proberen. Maar altijd met een duidelijk maatschappelijk doel voor ogen. Geen technologie om de technologie, maar wel met concrete projecten om de uitdagingen van morgen nu al op te lossen.

Zo maken we van Vlaanderen het laboratorium van Europa. Een ambitieuze plek waar het altijd straffer kan. Met Flanders Technology & Innovation als duurzame en vooruitstrevende motor van welvaart voor álle Vlamingen.

Dat gaan we nu waarmaken met een aantal concrete initiatieven. Dingen doen dus. En daarvoor focussen we ons op 5 domeinen.

Wil je op de hoogte gehouden worden van deze initiatieven en de toekomst van Flanders Technology & Innovation? Schrijf je dan snel in.

Data Tech: Het nieuwe goud+

Data Tech: Het nieuwe goud

Data zijn het nieuwe goud. Geen grondstof biedt in de 21ste eeuw méér potentieel dan data, lijkt het wel. Grote commerciële spelers zoals Facebook en Google bouwden in minder dan twintig jaar zelfs een wereldimperium op basis van alle mogelijke data. Maar het is niet alleen via likes, foto’s en zoekopdrachten dat burgers bewust of onbewust gegevens achterlaten. We doen het ook actief in onze favoriete winkels en bij banken, op school en op het werk, in de gezondheidszorg en bij de overheid. Overal eigenlijk. Dat zorgt ervoor dat gigabytes aan gevoelige informatie over elke burger rondzwerven in een digitaal universum waarin niemand zijn weg nog terugvindt. Er doen zich bovendien soms privacy-lekken voor en we krijgen helaas te maken met mogelijke cyberaanvallen.

Het gevolg is dat veel Vlamingen zich vragen stellen en wantrouwig tot zelfs afkerig staan tegenover de snelgroeiende datasamenleving. Dat mag je gerust de ‘dataparadox’ noemen: enerzijds houden we van het gebruiksgemak van datagedreven diensten, anderzijds zijn we er bang voor. Er heerst onrust over wat de big tech-spelers met onze persoonlijke informatie kunnen aanvangen. Maar we hebben geen keuze, er is geen weg terug. Innovatieve datatechnologie zal ons leven en onze maatschappij veel makkelijker en rijker maken, op voorwaarde dat we er zorgvuldig en correct mee omspringen. De grote uitdaging bestaat erin om tegelijk het vertrouwen van burgers en bedrijven in data te herstellen én ervoor te zorgen dat alle beschikbare data vlot en veilig kunnen stromen.

Vlaanderen en Flanders Technoloy & Innovation zullen daarbij een pioniersrol spelen. Als eerste land of regio ter wereld richtten wij een nutsbedrijf op dat de data van al onze burgers niet alleen centraliseert, beheert en beschermt, maar ook zorgt voor een vlotte ontsluiting. Het Vlaams Datanutsbedrijf moet een katalysator en zelfs een motor vormen voor zowel onze samenleving als de Europese data-economie. Daar zijn we ook klaar voor. Het Vlaams Datanutsbedrijf is uniek dankzij zijn revolutionaire datakluis-technologie.

Vandaag zitten de data van burgers en bedrijven nog verspreid over talloze silo’s die niet met elkaar in contact staan, waardoor er ook geen zinvolle linken en relaties mogelijk zijn. Als neutrale partij kan het Vlaams Datanutsbedrijf dat hokjesdenken vervangen door een platform dat bedrijven, burgers en overheid toelaat om op een veilige manier data uit te wisselen. Een persoonlijke datakluis stelt elke burger en elk bedrijf in staat om zelf te beslissen voor wie, voor welke doeleinden en voor welke termijn bepaalde gegevens te raadplegen vallen.

Vlaanderen herbergt veel expertise op het vlak van datatechnologie, maar we staan er niet alleen voor. Het Vlaams Datanutsbedrijf werkt namelijk samen met onder meer Sir Tim Berners-Lee, die samen met onze landgenoot Robert Cailliau de geestelijke vader van het internet mag worden genoemd. Daarnaast ontwikkelde hij, samen met het gerenommeerde Massachusetts Institute of Technology (MIT), de zogenaamde Solid-standaard. Die zorgt ervoor dat burgers zélf eigenaar worden van hun data en dat de privacy gegarandeerd blijft. Het Vlaamse Solid-platform is uniek in Europa.

De ontwikkeling van onze data-economie is cruciaal. Net zoals water uit de kraan vloeit of elektriciteit uit een stopcontact stroomt, moeten ook onze data op een veilige, betrouwbare, kwaliteitsvolle en gestandaardiseerde manier beschikbaar zijn in het Vlaanderen van morgen. Het is geen doel op zich, maar een noodzakelijke voorwaarde voor economische en maatschappelijke groei. Het belang van het Vlaams Datanutsbedrijf en innovatie op het vlak van databeheer kan dus niet overschat worden.

Health tech: Inzetten op preventie+

Health tech: Inzetten op preventie

De levensverwachting in Vlaanderen hoort bij de beste van Europa en de wereld, met dank aan onze hoogstaande curatieve geneeskunde. Qua medische innovatie zijn we wereldtop, bijvoorbeeld dankzij onderzoekscentra als IMEC. Ook onze farmaceutische expertise en onze biotechnologie worden alom geroemd. Maar voorkomen is beter dan genezen en qua preventie valt er in de nabije toekomst nog een enorme winst te boeken. Net zoals op veel andere domeinen, vormt digitalisering ook in de preventieve gezondheidszorg de sleutel. De persoonlijke datakluis wordt voor elke Vlaming een uitstekend instrument om zijn of haar gezondheid te monitoren en zo mogelijk zelfs te verbeteren. Alle gezondheidsapps moeten in die kluis hun plaats kunnen vinden.

Vandaag al houden veel burgers hun eetgewoontes bij via een dieetapp. Hun dagelijkse lichaamsbeweging registreren ze via een stappenteller. Hun sportactiviteiten archiveren ze via Strava of andere applicaties. Maar veelal blijft die informatie versnipperd, waardoor een totaalbeeld jammer genoeg ontbreekt. Voor een gezonde geest in een gezond lichaam is het samenleggen van de verschillende puzzelstukken evenwel ontzettend belangrijk. Daar zet Flanders Technology & Innovation voluit op in. De persoonlijke datakluis kan de bewustwording en de levenskwaliteit van elke individuele Vlaming verbeteren.

Maar ook collectief kunnen we een innovatieve inhaalbeweging inzetten. Wie daarvoor openstaat, kan op vrijwillige basis geanonimiseerde data ter beschikking stellen van de wetenschap en de gezondheidszorg. Ziekenhuizen of onderzoeksinstellingen verkrijgen op die manier een schat aan waardevolle informatie. Enerzijds tilt dat de preventieve gezondheidszorg in Vlaanderen naar een hoger niveau, anderzijds kan een slim gebruik van de collectieve data de kosten van deze sector aanzienlijk verlagen. Ook vanuit een financieel oogpunt is voorkomen namelijk stukken beter dan genezen. Veel Vlamingen stellen hun lichaam na hun dood ter beschikking van de wetenschap, maar eigenlijk kunnen we bij leven en welzijn al genieten van de voordelen die datatechnologie ons biedt.

We willen elke Vlaming meekrijgen in deze filosofie en lanceren daarvoor een speciale campagne. Participatie is het codewoord. Elke burger zal zijn eigen sport- of gezondheidsdoel kunnen bepalen en een eigen, gepersonaliseerd programma ontvangen om dat doel ook te kunnen realiseren. Er komt een mediatraject waarin de wielerploeg Sport Vlaanderen een centrale rol krijgt en een televisieprogramma dat inzoomt op de successen van de campagne om Vlaanderen gezonder te laten leven en meer te laten bewegen. Andermaal zijn data en innovatie geen doel op zich. Integendeel, technologie moet in het teken staan van een kwaliteitsvol leven voor alle burgers.

Entertainment Tech: Hotspot voor innovatie+

Entertainment Tech: Hotspot voor innovatie

Vlaanderen is vandaag al toonaangevend in Europa op het vlak van media, events en entertainment. We hebben niet alleen een bloeiend festivalleven – Tomorrowland of Rock Werchter gelden als wereldwijde referenties – maar ook mediabedrijven zoals DPG Media, Mediahuis of Studio 100 die aan een opmerkelijke internationale expansie bezig zijn. Bovendien scheert onze openbare omroep hoge toppen qua creativiteit en relevantie. Daarnaast boomt en bloeit onze gamesector, mee aangedreven door de excellente opleiding Digital Arts and Entertainment aan de Kortrijkse Howest-hogeschool.

Deze ijzersterke reputatie verankeren we met Flanders Technology & Innovation in een incubatorsite in Vlaanderen. Dit wordt dé Europese hotspot voor onderzoek, innovatie en creatie in de entertainment-, gaming-, media- en festivaltechnologie. Hier vinden start-ups, spin-offs en internationale topspelers elkaar in het FTI Entertainment Lab. Het is een broedmachine waar interessante nieuwe ontwikkelingen en kruisbestuivingen kunnen ontstaan en rijpen.

Energy Tech+

Energy Tech

De huidige energiecrisis drukt ons allemaal keihard met de neus op de feiten. De omschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen vormt een van de belangrijkste uitdagingen voor onze samenleving en onze economie. Het is daarbij overduidelijk dat groene waterstof een belangrijk puzzelstuk van de energietransitie wordt en Vlaanderen gaat resoluut voor een koploperspositie in de ontwikkeling van die groene waterstof.

We beschikken over twee belangrijke troeven om dit te realiseren. Enerzijds hebben we een unieke waardeketen, een unieke cluster van bedrijven en onderzoeksinstellingen die zich met groene waterstof bezighouden. Anderzijds hebben we vandaag al de infrastructuur en de havens die ons voorbestemmen om een cruciaal onderdeel te worden van een Europees waterstofnetwerk.

In de toekomst leidt dat tot een radicaal nieuw model voor de woonmarkt. We lanceren, in samenwerking met de belangrijkste spelers in de markt, een nieuw energiemerk en een unieke abonnementsformule voor groene energie. Burgers zullen zelf niet langer investeringen hoeven te doen, omdat de noodzakelijke hardware kan worden gehuurd. In ruil voor digitale data krijgt de Vlaming dus een nooit gezien en kostenefficiënt gebruiksgemak. In Nederland wint dit model al terrein, voor Vlaanderen is het een eerste stap.

Het nieuwe energiemerk wordt in de markt gezet met een spraakmakende publiekscampagne. Daarbij laten we een site die tot de verbeelding spreekt voor 100 procent draaien op zon, wind en groene waterstof.

Flanders Next Academy+

Flanders Next Academy

Hoe krijgen we iedereen klaar voor de nieuwe jobs van 2030? We creëren een centrale hub van waaruit we (bestaande en eventueel nieuwe) opleidings- en omscholingstrajecten aanbieden. Elke Vlaming, wat zijn of haar technologische kennis ook is, moet een stap vooruit kunnen zetten. De “Academy” groeit uit tot een technologische club waar zowel bollebozen als absolute beginners graag lid van worden. Hierin passen ook de nieuwe Fayatbeurzen voor Vlaamse topstudenten die aan buitenlandse topuniversiteiten willen studeren.